Skip navigation

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Tværfagligt Center for Børn og Unges hovedopgave er at yde specialiseret støtte og rådgivning til skoler og daginstitutioner.

Tværfagligt Center for Børn og Unge er Vejle Kommunes rådgivnings- og vejledningstilbud til de almene og specielle tilbud for børn og unge indenfor dagtilbud og skoler.

I Tværfagligt Center er vi mange faggrupper som arbejder forebyggende, ved at understøtte og vejlede de professionelle i at skabe inkluderende og udviklende miljøer for børn og unge. Alle medarbejdere har særlig viden og ekspertise vedrørende børn med særlige behov.

Vores opgaver retter sig endvidere mod at støtte børn og unge med særlige behov i alderen 0 – 18 år samt deres forældre.

Vi udarbejder pædagogiske og pædagogisk-psykologiske vurderinger til brug for det videre arbejde med børn og unge – eller til brug for visitation.

Tværfagligt Center for Børn og Unge er opdelt i 4 distrikter + en enhed bestående af de åbne rådgivninger. 

 

Denne side er sidst opdateret: 14.09.2016

 

Kontakt administrationen

Tværfaglig Center for Børn & Unge
Hjulmagervej 8K
7100 Vejle
Tlf.: 76 81 54 00
tcbu@vejle.dk 

Hovednummeret er åbent:
Mandag - onsdag    kl. 8.00 - 13.00
Torsdag                 kl. 8.00 - 15.00
Fredag                   kl. 8.00 - 13.00

Telefonen er dog lukket kl. 12.00 - 12.30 

Leder: Karin Oudshoorn, tlf: 76 81 54 10.

 

Om Tværfagligt Center for Børn & Unge