Skip navigation

Børn i familier med psykiske lidelser

Psykisk sygdom i familien påvirker hele familien. Derfor er det vigtigt at tage hånd om problemerne. Her kan du læse, hvordan du som ansat ved Vejle Kommune skal forholde dig, når du arbejder med børn og unge, som har en psykisk syg i deres nærmeste familie.

Psykiske lidelser er blevet en hyppigt forekommende sygdom i Danmark. Statistisk vil hver 6. på et eller andet tidspukt i deres liv få brug for hjælp til behandling af en psyksisk lidelse. Heldigvis er der meget hjælp at hente - og de fleste bliver raske igen.

Når mor eller far er psykisk syge, påvirkes hele familien - ikke mindst børnene. Forældrenes sygdom indvirker på børnene i forskellig grad, afhængigt af alder og øvrige forhold.

I nogle familier med psykisk syge vil børnene vokse op i et hjem, som konstant er præget af kaos, stressede begivenheder, konflikter, skilsmisse, misbrug, absurde eller afvigende normer og social isolation. I andre familier optræder forældrenes sygdom i korte perioder og uden at forstyrre familiens liv i nævneværdig omfang.

 • Børn med en psykisk syg forælder er en risikogruppe, som let bliver overset.
 • Børn går ofte alene med de tanker og følelser, som den psykisk syge forælders adfærd vækker.
 • Børn bør have hjælp - så tidligt som muligt - når mor eller far er psykisk syg.
 

Vær særlig opmærksom

Forældre bekymrer sig om deres børn - de vil gerne have at deres børn har det godt. Det gælder også psykisk syge forældre, men undertiden kan det være problematisk at få opfyldt børnenes behov, fordi sygdommen kan gøre det svært for forældrene:

 • at opleve barnet realistisk
  at danne sig realistiske forventninger til barnet
 • at engagere sig positivt i samspillet med barnet
 • at have indføling med barnet og fornemme, hvordan det har det
 • at prioritere barnets behov højere end sine egne
 • at rumme sin egen smerte og frustration uden at afreagere

 

Børn med psykisk syge forældre har brug for at møde forståelse for deres særlige opvækstvilkår. Ofte føler børnene sig skyldige i familiens situation og påtager sig et ekstra ansvar for familiens trivsel.


Derfor er det vigtigt:

 • at børnene får ekstra opmærksomhed
 • at den professionelle (efter aftale med forældrene) hjælper børnene til en forståelse af forældrenes sygdom
 • at den professionelle påtager sig ansvar for, at børnene løbende har nogen at tale med om de spørgsmål, som de går og tumler med i hverdagen
 • at nogen tager sig af børnene og lytter til, hvordan de har det, når en forældre bliver indlagt - hvilket børnene ofte kan opleve på en dramatisk måde
Det er væsentligt for alle mennesker at blive bekræftet og værdsat. Psykisk syge forældre har som andre forældre ressourcer, som de professionelle skal støtte og anvende i det daglige arbejde.


Derfor er det vigtigt,

 • at tale med forældrene om deres børn
 • at være åben og ærlig over for forældrene
 • at forældrene ved, at nogen tager hånd om deres børn, når de selv er syge
 • at tilbyde dem støtte i deres forældrerolle
 

Projekt 'Se, samarbejde og handle'

Vejle Kommune har kvalificeret indsatsen for disse børn, unge og familier igennem projekt 'Se, samarbejde og handle' som Socialministeriet har støttet i perioden 2009 og 2010. Projektet er et fælles projekt for Voksenservice og Børne- og Ungeforvaltningen i kommunen. Projektet har fokuseret på tre indsatsområder:

 • at styrke den tidlige indsats
 • at kvalificere det tværfaglige samarbejde
 • at styrke samarbejdet mellem sagsbehandlere på tværs af sektorer.


Der er blevet udarbejdet en samarbejdssamtale for Voksenservice og Børne- og ungeforvaltningen samt en handlevejledning til medarbejderne.

Denne side er sidst opdateret: 07.11.2011

Børn er også pårørende

Psykiatrisk Informationscenter i Vejle har forskellige tilbud til børnefamilier, hvor én eller begge forældre har en psykisk sygdom. Tilbuddene er eksempelvis familiesamtaler, forældresamtaler, børn/unge samtaler, netværkssamtaler, gruppetilbud for børn og unge (Grup' Light), gruppetilbud til forældre, gruppetilbud til voksne børn med psyksisk syge forældre.

Psykiatrisk Informationscenters hjemmeside

Tilbud til forældre med psykisk lidelse

 
 

Nyhedsbreve i projektperioden 2009-2010